Bedrijfskundig perspectief

Bij Business School Nederland (BSN) heb ik mijn Action Learning MBA behaald. De kern van Action Learning is leren door te doen. Hier heb ik geleerd om een holistische benadering in organisaties toe te passen. Op dat moment in ons familiebedrijf waarbij ik oog heb voor de diepste drijfveer van de mens.  Mijn overtuiging is dat human resources in de eerste plaats mensen zijn, het belangrijkste kapitaal van iedere organisatie. Unieke mensen, met allemaal hun eigen unieke gaven en talenten. Ik geloof dat mensen naarmate zij werk doen dat aansluit bij hun talenten, zij met meer plezier hun werk doen en dit de kwaliteit van hun werk verhoogt. Daarom verdienen alle mensen in een organisatie – directeur, leidinggevende, verzorgende, verkoper of monteur – oprechte aandacht en zorg. Naast de zorg en aandacht voor mensen zie ik het belang van waarde-creatie voor de organisatie dat mede door mensen wordt gedaan. Wanneer het uiteindelijk met een organisatie niet goed gaat kan de organisatie ook niet goed voor de mensen blijven zorgen. Ik zie het belang dat persoonlijke doelen aan organisatiedoelstellingen worden gekoppeld.