Benedictus

De grondlegger van de Benedictijnen is Benedictus van Nursia. Hij leefde van 480 tot 540. Benedictus was een leider met een sterke roeping en had het vermogen ook anderen te inspireren hun roeping te volgen. Hij was een leider van mensen met een groot inzicht in de menselijke aard. Hij leerde eerst in de stilte zichzelf kennen en ontwikkelde daarna het kloosterleven als een veilige school voor het leven. Met zijn Regel voor Monniken die willen leven in een klooster onder leiding van een abt wist hij dit leiderschap te bestendigen en uit te dragen over de wereld, tot op de dag van vandaag. Tijdens mijn sabbatical heb ik mij verdiept in onder meer het Benedictijns kloosterleven, heb ik voor het eerst een klooster bezocht en zelf ontdekt wie ik mag zijn en waar ik uit mag leven. En juist de eenvoud van “de regel” maakt dat deze hanteerbaar is.

Mij spreekt dit aan omdat ‘de regel’ van Benedictus hanteerbaar is en eenvoudige basisprincipes heeft die, mits je deze consequent toepast, echte verandering kan geven. Het is begrijpelijk en te gebruiken voor iedereen. De waarde leg je er zelf in. Zoals een monnik in een klooster zijn kloosterritme heeft dat hem bepaalt bij waar het werkelijk om draait, kun jij ook een levensritme aanleren wat je dicht bij jouw Bron kan houden.

Benedictus roept op ons leven op te bouwen rond drie belangrijke Benedictijnse geloften:

  • Obedientia – met aandacht luisteren en gehoor geven
  • Stabilitas – betrokkenheid, commitment, volharding
  • Conversio Morum – dagelijks verbeteren van levenshouding en gewoonten

Ideeën achter de leefregel van Benedictus:

  • We kunnen blijven groeien
  • Hetzelfde anders doen: elke activiteit kan ‘geheiligd’ worden
  • Luisteren en respons geven
  • Er is maar één niveau: we blijven beginners, altijd leerling
  • Er is maar één tempo: dag voor dag