Coherence

Bij House of Coherence heb ik twee opleidingen gevolgd: ‘Principles’ en ‘Coherent Leiderschap’. House of Coherence is een huis voor mensen en organisaties die zich in het licht van de veranderende tijdgeest blijvend willen ontwikkelen en daarbij belang hechten aan integraliteit, integriteit en impact.

Het gedachtegoed Coherence neemt daarbij een centrale plek in. In antwoord op de toenemende verbrokkeling, ontzieling en eenzijdigheid die veel mensen ervaren, biedt Coherence een kader voor het creëren van samenhang, het (her)vinden van balans en het terugbrengen van de menselijke maat en waardigheid in organisaties.

En dat is wat nodig is in deze tijd. Geen eenzijdige blik, maar een metaperspectief van waaruit je koers kunt zetten richting een duurzame toekomst. Voor je klanten, voor jezelf, voor medewerkers en de wereld waarop wij allemaal leven. (bron: houseofcoherence.nl)