Groeps-wandelcoaching

Als je kiest voor een groepsactiviteit, zal jij minder aan bod komen dan wanneer je één op één wandelcoaching doet. Dat wil niet zeggen dat het niet effectief is. De kracht van een groep is dat door anderen ook reacties worden ingebracht welke je mogelijk ook bij jezelf herkent en jij verder mee kunt. Vooraf ontvang je een intakeformulier met onder meer de volgende vragen:

  • Wat is je knelpunt?
  • Wat verlang en verwacht je?
  • Wat zou je willen bereiken?

Voorafgaand aan je deelname zullen we dit telefonisch doorspreken.

Zo veel mogelijk zal ik bij het bespreken van de thema’s en in de opdrachten jouw doelen centraal stellen, zonder dat anderen van mij weten wat precies jouw knelpunt of doel is.

We gaan ervaren wat het positieve effect van begeleiding buiten in de natuur is. Een moment weg van huis of je werkplek. Beweging doet wat met onze hersenen, evenals de effecten van een natuurlijke omgeving. Door te wandelen kom je in beweging. Je mag letterlijk loslaten, achter laten en afstand nemen. Je mag je waarlijke natuur ontmoeten en daarbij luisteren naar wat jouw Bron tegen je wil zeggen. Je mag gaan ervaren wat stilte met je kan doen.

Gedurende drie sessies neem ik je aan de hand van een thema mee om dit te ervaren.

Om tot inzicht te kunnen komen is reflectie nodig. En dan vooral het vermogen om over jezelf na te denken: zelfreflectie. Het gaat hierbij om het vermogen om het eigen denken en handelen kritisch te kunnen beoordelen, eigen beweegredenen kritisch tegen het licht te houden, gevoel te ontwikkelen voor je eigen vatbaarheid tegen verleidingen, het aanvoelen hoe jijzelf een rol speelt in groepen en in de relaties met anderen, en je eigen sterkten en zwakten kennen.

Na iedere sessie vraag ik je een reflectieverslag te schrijven en dat aan mij te mailen.

Als je geen ervaring met persoonlijke reflectie hebt, krijg je hier van mij handvatten voor. Na ontvangst van de reflectie ontvang je een mail terug met mijn feedback.