Individuele wandelcoaching

Ik wil er voor je zijn, naar je luisteren, en vanuit wie ik ben jou ontmoeten en samen ontdekken of ik je kan helpen. Graag nodig ik je uit voor een kennismakings- en klikgesprek waarbij we open en transparant kennismaken en we over en weer tot niets verplicht zijn. Wat mij betreft is er een ‘klik’ als er sprake is van respect, begrip en vertrouwen. Ook moeten we beiden geloven dat onze samenwerking jou verder kan brengen.

Tijdens het kennismakingsgesprek zullen naast het kennismaken de volgende vragen aan bod komen:

  • Wat is je knelpunt?
  • Wat verlang en verwacht je?
  • Wat zou je willen bereiken?

Je mag ervaren wat het positieve effect van begeleiding buiten in de natuur is. Een moment weg van huis of je werkplek. Beweging doet wat met je hersenen, evenals de effecten van een natuurlijke omgeving. Door te wandelen kom je in beweging. Je mag letterlijk loslaten, achter laten en afstand nemen. Je mag je waarlijke natuur ontmoeten en daarbij luisteren naar wat jouw Bron tegen je wil zeggen. Je mag gaan ervaren wat stilte met je kan doen.

Wanneer we een wandelcoaching traject starten zal ik je vragen na iedere sessie een reflectieverslag te schrijven en dat aan mij te mailen.

Om tot inzicht te kunnen komen, is reflectie nodig. En dan vooral het vermogen om over jezelf na te denken: zelfreflectie. Het gaat hierbij om het vermogen om het eigen denken en handelen kritisch te kunnen beoordelen, eigen beweegredenen kritisch tegen het licht te houden, gevoel te ontwikkelen voor je eigen vatbaarheid tegen verleidingen, het aanvoelen hoe jijzelf een rol speelt in groepen en in de relaties met anderen, en je eigen sterkten en zwakten kennen.

Als je geen ervaring met persoonlijke reflectie hebt, krijg je hier van mij handvatten voor. Na ontvangst van de reflectie ontvang je een mail terug met mijn feedback.

Twee dagen voor een volgende sessie ontvang ik een korte beschrijving met de vraag of onderwerp waar de nieuwe sessie over zal gaan.

Vanuit mijn netwerk kan ik soms andere professionals inschakelen. Naast mijn persoonlijke kwaliteiten erken en hecht ik veel waarde aan de kwaliteiten van anderen. Ik heb geleerd waar mijn eigen kracht ligt.

Kosten € 95,00 per wandeling of € 225,00 voor 3 wandelingen van anderhalf uur (inclusief BTW voor particulieren. Voor ondernemers, bedrijven of via werkgever exclusief BTW.)