Reflecteren

Om tot inzicht te kunnen komen, is reflectie nodig. En dan vooral het vermogen om over jezelf na te denken: zelfreflectie. Het gaat hierbij om het vermogen om het eigen denken en handelen kritisch te kunnen beoordelen, eigen beweegredenen kritisch tegen het licht te houden, gevoel te ontwikkelen voor je eigen vatbaarheid tegen verleidingen, het aanvoelen hoe jijzelf een rol speelt in groepen en in de relaties met anderen, en je eigen sterkten en zwakten kennen.